Průměry

Narýsujte kružnici k/S 4,5 cm/. Dále narýsujte:

a/dva navzájem kolmé průměry AB a CD
b/dva poloměry SA a SE, které svírají úhel 75 stupňů
c/tětivu /KL/= 4 cm
d/tětivu /MN/, která je kolmá ke KL


Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 1 komentář:
Hynek
Zadané parametry nejcou na obrázku,jak má tomu člověk rozumět.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: