Číslo 6600

Číslo 6600 rozložte na součin prvočísel.

Správná odpověď:

x =  6600

Postup správného řešení:

x=23 3 52 11=6600Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Rozklad čísla na součin
  prime Zapište číslo 98 jako součin prvočíselných činitelů (faktorů).
 • Součin desetinního
  numbers2 Jaký je součin 0,97 a dalšího lichého desetinného čísla?
 • Cifry čísla
  babka Součin cifer Ondřejova věku je stejný jako před 6 lety a nerovná se 0. Ondřejov věk je zároveň nejmenší možný věk s těmito dvěma vlasnosti. O kolik let nejblíže bude součin cifer Ondřejova věku znovu stejný jako dnes?
 • Prvočísla
  prime Christian Goldbach, matematik, zjistil, že každé sudé číslo větší než 2 lze vyjádřit jako součet dvou prvočísel. Napište nebo vyjadřte 2018 jako součet dvou prvočísel.
 • Číselko 2
  number_line Které číslo je pětkrát menší než součin čísel 15 a 7
 • Součin
  multiplicationchart Součet i součin tří přirozených čísel je 6. Napište největší z nich.
 • Součin
  magic Určete dva sčítance čísla 42 tak, aby jejich součin byl co nejmenší.
 • Dělitele 4
  numbers Která z čísel 5, 6, 7, 14, 15 jsou děliteli čísla 560? Odpovědi je třeba zdůvodnit!
 • Dělitele
  triangle_div Kolik různých dělitelů má číslo 2 5 * 17 6?
 • Rozklad
  prime_factorization Udělejte rozklad pomocí prvočísel čísla 99. Výsledek zapište jako prvočíselné dělitele (všechny, i násobné)
 • MO Z6-6-1
  kruhy Do prázdných polí v následujícím obrázku doplňte celá čísla větší než 1 tak, aby v každém tmavším políčku byl součin čísel ze sousedních světlejších políček: Jaké je číslo je středu?
 • Hvězdička
  prime Jakou číslici doplnit namísto hvězdičky 702 * 8, abychom dostali číslo dělitelné 6?
 • Součin součtu a rozdílu
  numbers2 Vypočítejte součin součtu a rozdílu čísel -7 a -2.
 • Přirozené číslo
  numbers2 Jaké je nejmenší přirozené číslo dělitelné 2,5,7,8 a 15?
 • Počet řešení
  eggs Kolik řešení má rovnice x. y = 2361 se dvěma neznámými v množině přirozených čísel?
 • Neznámé číslo x
  iks-icon Samo si napsal neznámé číslo. Pak k němu připočetl číslo 200000 a výsledek násobil třemi. Když to vypočítal byl překvapen, protože výsledek by byl dostal i tak, kdyby k původnímu číslu připsal číslici 2. Najdi neznámé číslo.
 • Urči nsn
  plusminus Urči nsn čtyř po sobě jdoucích přir. Čísel, jejichž součet je 42.