Prkno

Prkno měří 2 metry. Prkno byl rozděleno v poměru 2:3:5.

1/5 z první části je bílá, 1/3 druhé části je natřeno červeně, 3/5 třetí části je natřeno zeleně. Zbytek prkna je nenatřen.

odpovězte : jestli to je to správně nebo špatně.
O1. První natřená část je 88 cm.
O2. 1. 2. a 3. část měla nenatřena stejný kus
O3 Z první části zůstalo nenatřeno 40 cm.

Správná odpověď:

O1 =  0
O2 =  0
O3 =  0

Postup správného řešení:

a+b+c=2 m a:b:c=2:3:5 T=2 m a=22+3+5 T=22+3+5 2=25=0.4 m b=32+3+5 T=32+3+5 2=35=0.6 m c=52+3+5 T=52+3+5 2=1 m  B=15 a=15 0.4=225=0.08 m C=13 b=13 0.6=15=0.2 m Z=35 c=35 1=0.6 m N=TBCZ=20.080.20.6=2825=1325=1.12  B88 cm O1=0
n1=aB=0.40.08=825=0.32 m n2=bC=0.60.2=25=0.4 m n3=cZ=10.6=25=0.4 m  n1n2 n2=n3 O2=0
n140 cm  O3=0Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


avatar
Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Vyzkoušejte naši kalkulačka na přepočet poměru.
Chcete proměnit jednotku délky?

Související a podobné příklady:

 • Rozděl v poměru
  lines Úsečku AB délky 12 cm rozděl v poměru 5: 3. Jak dlouhé jsou jednotlivé části?
 • Tyč
  pascolour Tyč je natřena čtyřmi barvami. 55% tyče je natřeno modře, 0,2 tyče zeleně, 1/8 tyče je hnědá a zbylých 45 cm je bílých. Jak je dlouhá tyč?
 • Tyč
  meter Tyč má délku 90cm. Polovina je natřena na modro, třetina na červeno a zbytek je žlutý. Kolik měři žlutá část tyče?
 • Úsečku 2
  segment Úsečku AB dlouhou 8 cm rozděl v poměru 2 : 5
 • Železný
  pole Železný sloup je zasazen v zemi 2/5 své délky, z části nad zemí je 1/3 obarvena žlutě a neobarvená část nad zemí měří 6 m. Jak dlouhý je celý sloup?
 • Švadlena 4
  textiles Švadlena rozstříhala látku na 3 části. První část byla osminou látky, druhá část tři pětiny látky a třetí část měla délku 66 cm. Vypočítejte původní délku látky.
 • Dlouhá úsečka
  lines_parallel_crossing Úsečka AB je dlouhá 8 cm. Rozdělte ji v poměru 2: 3.
 • Bonbony
  bonbons V sáčku jsou bonbony červené, modré a zelené. Červených je k zeleným v poměru 6:11 a modrých k červeným v poměru 7:5. V jakém poměru jsou modré a zelené bonbony?
 • Pilíř
  pilir Vodní pilíř je zčásti zapuštěn do země, část je pod vodou a nad vodou vyčnívá 55 cm. Délka části nad vodou k délce části ve vodě je v poměru 1 : 2. Délka části nad vodou k délce části zapuštěné v zemi je v poměru 5 : 7. Určete délku pilíře.
 • Tři sklenice
  skleniceRGB Tři sklenice různé barvy mají různý objem. Červená 1,5 litrová je naplněna ze 2/5, modrá o objemu 3/4 litru je naplněna z 1/3 a třetí zelená o objemu 1,2 litru je prázdná. Z červené sklenice nalejeme do zelené 1/4 obsahu a z modré nalejeme do zelené 2/5 o
 • Úsečka 5
  lines Úsečku s délkou 15 cm rozděl na dvě úsečky tak, aby jejich délky byly v poměru 2 : 1. Jakou délku bude mít každá z nich?
 • Úsečku
  lines Úsečku dlouhou 4 cm zvětšete v poměru 5/2. Kolik cm bude měřit nová úsečka?
 • Farmář
  zemiaky Farmář přivezl na trh brambory. Za první hodinu prodal dvě pětiny přivezených brambor, za druhou hodinu prodal pět šestin zbývajících brambor a během třetí hodiny doprodal posledních 40 kg brambor. 1. Vyjádřete zlomkem, jaká část přivezených brambor zbyla
 • Zmen usečku
  segment Zmen usečku MN, MN=4,7 cm v poměru 5:3.
 • Poměr
  ratio 6 numbers v poměru 1:5:1:5:5:5. Jejich součet je 242. Jaké jsou to čísla?
 • Mapa 2
  world_map_atlas V jaké měřítku je zhotovena mapa, jestliže vzdálenosti 8,2 km odpovídá na mapě úsečka dlouhá 5 cm?
 • Tří čísla 5
  fun3 Součet tří čísel je 287. Tato čísla jsou v poměru 3:7:1/4 Urči tato čísla