Pětinásobku 2843

Které číslo má tu vlastnost, že pokud odečteme od jeho pětinásobku zvětšeného o 5 jeho trojnásobek zmenšený o 3, dostaneme opět původní číslo?

Správná odpověď:

x =  -8

Postup správného řešení:


5x+5-(3x-3)=x

5·x+5-(3·x-3)=x

x = -8


x = -8/1 = -8

x = -8

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: