Neznáma

Pokud k neznámému číslu přičteme 63, výsledek vydělíme 2 a následně odečteme 53, dostaneme opět neznámé číslo. Určete neznámé číslo...

Správná odpověď:

x =  -43

Postup správného řešení:

2x+6353=x  x=1225363=43Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: