Trojity poměr

Milan, Juraj a Lenka mají spolu 344 eur. Jejich částky jsou v poměru 1:2:5. Určete, kolik má každý z nich eur.

Správná odpověď:

m =  43 Eur
j =  86 Eur
l =  215 Eur

Postup správného řešení:

x=344/(1+2+5)=43 m=1 x=1 43=43 Eur
j=2 x=86 Eur
l=5 x=215 EurNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: