Spolumajitelia

Milan, Juraj a Lenka majú spolu 344 eur. Ich sumy sú v pomere 1:2:5. Určte, koľko má každý z nich eur.

Správna odpoveď:

m =  43 Eur
j =  86 Eur
l =  215 Eur

Postup správneho riešenia:

x=344/(1+2+5)=43 m=1 x=1 43=43 Eur
j=2 x=86 Eur
l=5 x=215 EurNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:

Súvisiace a podobné príklady: