Spoluvlastníctvo

Andrej a Jaro majú spolu 540 eur. Ich sumy sú v pomere 1:8. Určte, koľko má každý z nich peňazí.

Správna odpoveď:

A =  60
J =  480

Postup správneho riešenia:


A+J=540
8·A = 1·J

A+J = 540
8A-J = 0

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
8A-J = 0
A+J = 540

Riadok 2 - 1/8 · Riadok 1 → Riadok 2
8A-J = 0
1,13J = 540


J = 540/1,125 = 480
A = 0+J/8 = 0+480/8 = 60

A = 60
J = 480

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: