Peniažky

Peter, Jaro a Tomáš majú spolu 550 €. Tomáš má o 20 eur viac ako Jaro, Peter o 150 eur menej ako Tomáš. Určite, koľko má každý z nich.

Správna odpoveď:

P =  90
J =  220
T =  240

Postup správneho riešenia:

P+J+T=550 T=20+J P=T150  J+P+T=550 JT=20 PT=150  Riadok2Riadok1Riadok2 J+P+T=550 P2T=570 PT=150  Riadok3+Riadok2Riadok3 J+P+T=550 P2T=570 3T=720  T=3720=240 P=1570+2T=1570+2 240=90 J=550PT=55090240=220  J=220 P=90 T=240



Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.







Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: