Eurá

Petr, Jaroš a Tomáš mají spolu 550 €. Tomáš má o 20 eur více než Jaro, Peter o 150 eur méně než Tomáš. Určitě, kolik má každý z nich.

Správná odpověď:

P =  90
J =  220
T =  240

Postup správného řešení:

P+J+T=550 T=20+J P=T150  J+P+T=550 JT=20 PT=150  Rˇaˊdek2Rˇaˊdek1Rˇaˊdek2 J+P+T=550 P2T=570 PT=150  Rˇaˊdek3+Rˇaˊdek2Rˇaˊdek3 J+P+T=550 P2T=570 3T=720  T=3720=240 P=1570+2T=1570+2 240=90 J=550PT=55090240=220  J=220 P=90 T=240Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: