Tři válce

Vypočítejte výšku válce, znáte-li jeho povrch S a poloměr podstavy r.
a) r = 2 cm, S = 120 cm čtvereční
b) r = 7 dm, S = 4 000 dm čtvereční
c) r = 0,2 m, S = 20 m čtvereční

Správná odpověď:

a =  7,5493 cm
b =  83,9457 dm
c =  15,7155 m

Postup správného řešení:

r1=2 S1=120 S = π r2 +2 π r h A=π r12=3,1416 2212,5664 a=(S12 A)/(2π r1)=(1202 12,5664)/(2 3,1416 2)=7,5493 cm
r2=7 S2=4000 B=π r22=3,1416 72153,938 b=(S22 B)/(2π r2)=(40002 153,938)/(2 3,1416 7)=83,9457 dm
r3=0,2 S3=20 C=π r32=3,1416 0,220,1257 c=(S32 C)/(2π r3)=(202 0,1257)/(2 3,1416 0,2)=15,7155 mNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: