3 kostky

Hráč házející třemi kostkami, položil G. Galileiho otázku: "Mám vsadit na součet 11 nebo součet 12?" Co mu Galilei odpověděl?


Nápověda: rozepište všechny trojice čísel, které mohou být vrženy a:
mají součet 11
mají součet 12

a porovnat pravděpodobnosti.

Správný výsledek:

p11 =  0,125
p12 =  0,1157
v =  11

Řešení:

n=6 6 6=216 s1=1+4+6=11 s2=1+5+5=11 s3=1+6+4=11 s4=2+3+6=11 s5=2+4+5=11 s6=2+5+4=11 s7=2+6+3=11 s8=3+2+6=11 s9=3+3+5=11 s10=3+4+4=11 s11=3+5+3=11 s12=3+6+2=11 s13=4+1+6=11 s14=4+2+5=11 s15=4+3+4=11 s16=4+4+3=11 s17=4+5+2=11 s18=4+6+1=11 s19=5+1+5=11 s20=5+2+4=11 s21=5+3+3=11 s22=5+4+2=11 s23=5+5+1=11 s24=6+1+4=11 s25=6+2+3=11 s26=6+3+2=11 s27=6+4+1=11   p11=27n=27216=18=0.125
s1=1+5+6=12 s2=1+6+5=12 s3=2+4+6=12 s4=2+5+5=12 s5=2+6+4=12 s6=3+3+6=12 s7=3+4+5=12 s8=3+5+4=12 s9=3+6+3=12 s10=4+2+6=12 s11=4+3+5=12 s12=4+4+4=12 s13=4+5+3=12 s14=4+6+2=12 s15=5+1+6=12 s16=5+2+5=12 s17=5+3+4=12 s18=5+4+3=12 s19=5+5+2=12 s20=5+6+1=12 s21=6+1+5=12 s22=6+2+4=12 s23=6+3+3=12 s24=6+4+2=12 s25=6+5+1=12   p12=25n=25216=0.1157
p11>p12 v=11Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 0 komentářů:
avatar
Tipy na související online kalkulačky
Chceš si dát spočítat kombinační číslo?

Další podobné příklady a úkoly:

 • Součet 9
  dices2 Jaká je pravděpodobnost, že při hodu dvěma kostkami padne součet 9? Pomůcka: vypište si na papír všechny dvojice, které mohou nastat takto: 11 12 13 14 15. . 21 22 23 24. .. . 31 32. .. . . . . . .. . 66, spočítejte je, je to písmeno n písmeno m: 36,63,.
 • Tři kostky
  dices_5 Jaká je pravděpodobnost, že při hodu třemi kostkami hodíme čísla 1,2,3?
 • Součet nebo součin
  dice_6 Jaká je pravděpodobnost že při hodu dvěma hracími kostkami padne součet 7 nebo součin 12?
 • Součet na kostkách
  dices2 Házíme dvěma hracími kostkami. Co mě větší pravděpodobnost že padne součet 7 nebo 8 (zapiš číslo 7, 8 nebo 0 pokud je pravděpodobnost stejná)?
 • Tři čísla
  trojuhelnikova_cisla Která tři čísla mají tu vlastnost, že součet převrácených čísel prvního a druhého je 7/12, prvního a třetího 11/24 a druhého a třetího 3/8?
 • Součet nebo stejné
  dices2 Určete pravdepodobnost, že při hodu 2 kostkami padne součet 10 nebo stejné číslo na obou kostkách.
 • Kostky
  dices_2 Budeme házet dvěma kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že poměr čísel na jedné a na druhé kostce bude 1:2?
 • Padne - nepadne?
  dices6_1 Házíme 2 krát 2 hracími kostkami. Jaká je pravděpodobnost že v prvním hodu padne součet nejvíce 9 a v druhém hodu padne součet 3 nebo nepadne součet 4?
 • MO C-I-3 2019
  numbers Určete všechny dvojice přirozených čísel A a B, pro které platí, že součet dvojnásobku nejmenšího společného násobku a trojnásobku největšího společného dělitele přirozených čísel A a B je roven jejich součinu.
 • Delitelnost
  numbers_48 Kolik pětimístných čísel můžeme napsat z čísel 0,3,4,5,7 aby všechny byly dělit jen 10 jestliže číslice mohou opakovat
 • Tři číslice
  dices2_9 Máme 3 různé nenulové čísla. Vytvoříme z nich všechny možné 3 ciferní čísla aby se v každém čísle použili všechny 3 číslice. Všechny vytvořené čísla sečteme, dostaneme součet 1554. Jaké byly číslice?
 • Z5–I–6 MO 2017
  prime_1 Na stole leželo osm kartiček s čísly 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Ferda si vybral tři kartičky. Sečetl na nich napsaná čísla a zjistil, že jejich součet je o 1 větší než součet čísel na zbylých kartičkách. Které kartičky mohly zůstat na stole? Určete všech
 • Součet 10
  dices11 Jaká je pravděpodobnost, že dvěma hracími kostkami hodíme dvakrát za sebou součet 10?
 • Ciferný součet 11
  numberline_5 Ciferný součet dvojciferního čísla Je 11. Po záměně pořadí číslic dostanu číslo, které je o 27 menší než myšlené číslo. Jaké číslo si myslím?
 • Vláček
  train2 Čísla 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 cestovala vlakem. Vlak měl tři vagony a v každém se vezla právě tři čísla. Číslo 1 se vezlo v prvním vagonu a v posledním vagonu byla všechna čísla lichá. Průvodčí cestou spočítal součet čísel v prvním, druhém i posledním vagonu
 • Tři studenti
  terc2_2 Tři studenti se nezávisle na sobě pokoušejí vyřešit úkol. První student podobné úkoly vyřeší s pravděpodobností 0,6, druhý student s pravděpodobností 0,55 a třetí s pravděpodobností 0,04. Úloha je vyřešena, Jaká je pravděpodobnost, že ji vyřešil první stu
 • Richardove čísla Z8-I-2 2019
  numbers2 Richard si pohrával s dvěma pětimístnými čísly. Každé sestávalo z navzájem různých číslic, které u jednoho byly všechny liché a u druhého všechny sudé. Po chvíli zjistil, že součet těchto dvou čísel začíná dvojčíslím 11 a končí číslem 1 a že jejich rozdíl