Jak velkou 2

Jak velkou tlakovou silou působí akvárium o obsahu dna 0,24 m2 na stůl, vznikne-li tlak 3 kPa?

Správná odpověď:

F =  720 N

Postup správného řešení:

S=0,24 m2 p=3 1000=3000 Pa  p = F/S  F=p S=3000 0,24=720 NNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: