Větší píst

Hydraulický list má písty o obsahu 10 cm2 a 500 cm2. Jak velká síla působí na větší píst, působíme-li na menší píst silou 100 N?

Správná odpověď:

F2 =  5000 N

Postup správného řešení:

S1=10 cm2 S2=500 cm2 F1=100 N  p1=p2 F1/S1 = F2/S2  F2=F1 S1S2=100 10500=10100 500=1050000=5000 NNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: