Dělitelnost 2

Kolik dělitelů má přirozené číslo 13?

Výsledek

n =  2

Řešení:

131 131313|1 \ \\ 13|13Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Dělitel
  gula_medzi_kuzelmi Urči, která dvou ciferná čísla mají největší dělitel 14, stejně jako číslo 56. Kolik jich je?
 2. V divadle
  cinema2_9 Je více než 320 míst v divadle a méně než 330 míst a v každé řadě je 18 sedadel. Kolik rád a sedadel je v divadle?
 3. Ciferný součet
  numbers_41 Určete pro kolik přirozených čísel větších než 900 a menších než 1001 platí ze ciferný součet ciferného součtu jejich ciferného součtu je 1.
 4. Taneční soubor
  dancers_1 Taneční soubor nastoupil na jeviště ve dvojicích. Během tance tanečníci vytvářeli postupně skupiny po čtyřech, šesti a devíti. Kolik tanečníků má soubor?
 5. Číslice
  pin_keyboard Kolik lichých čtyřmístných čísel můžeme vytvořit z číslic 0,3,5,6,7?
 6. Ciferny součet
  numbers_19 Určete nejmenší přirozené číslo n, jehož ciferny součet je roven 37.
 7. Rozklad čísla na součin
  prime Zapište číslo 98 jako součin prvočíselných činitelů (faktorů).
 8. Dvojciferné číslo
  2digits Jsem dvojciferné číslo menší než 20. Když mě vydělíš třemi, pak dostaneš zbytek 1, když mě vydělíš čtyřmi, dostaneš také zbytek 1, Které číslo jsem?
 9. Teta
  street Lada přijel k tete. Cestou si všiml, že domy po levé strane ulice mají lichá čísla a na pravé straňe sudá čísla. V ulici, kde bydlí teta, je 5 domů se sudým číslem, které obsahuje alespoň jednou číslici 6. Jaké číslo měl poslední dům? Vedle v ulici jsou
 10. NSN čísel
  numbers2_19 Nejmenší násobek čísla 63 a 147
 11. Součet 12
  numbers2_43 Součet čtyř po sobě následujících sudých čísel je roven 108. Kterému z čísel je roven nejmenší z těchto sčítanců?
 12. Napiš
  numbers Napiš 7 4-místných čísel, které jsou dělitelné 3 a současně 4.
 13. Součet 21
  numbers_49 Součet pěti po sobě jdoucích lichých čísel je 35. Která jsou to čísla?
 14. Dělitelnost
  nice_circles Určitě všechny dělitele čísla 47.
 15. Dvojciferné
  numbers_40 Kolik je dvojciferných čísel v řadě od 0 do 100?
 16. Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napiš v desítkové soustavě zkrácený i rozvinutý zápis těchto čísel : a) čtyři tisíce sedmdesát devět b) pět set jeden tisíc šest set deset c) devět milionů dvacet šest
 17. Římská čísla 2-
  rome-italy_2 Odečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište římskými číslicemi.