A1+a2=-0 3746

Určete třetí a čtvrtý člen GP, ​​pokud q=-0,6 a a1+a2=-0,2

Správná odpověď:

a3 =  -0,18
a4 =  0,108

Postup správného řešení:

q=0,6 a1+a2=0,2 a1+q a1 = 0,2 a1=0,2/(1+q)=0,2/(1+(0,6))=21=0,5 a2=q a1=(0,6) (0,5)=103=0,3 a3=q a2=(0,6) 0,3=0,18
a4=q a3=(0,6) (0,18)=0,108Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: