Geometrická

Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2

Správny výsledok:

a3 =  -0.18
a4 =  0.108

Riešenie:

q=0.6 a1+a2=0.2 a1+qa1=0.2 a1=0.2/(1+q)=0.2/(1+(0.6))=12=0.5 a2=q a1=(0.6) (0.5)=310=0.3 a3=q a2=(0.6) 0.3=950=0.18q=-0.6 \ \\ a_{1}+a_{2}=-0.2 \ \\ a_{1}+q a_{1}=-0.2 \ \\ a_{1}=-0.2 /(1+q)=-0.2 /(1+(-0.6))=- \dfrac{ 1 }{ 2 }=-0.5 \ \\ a_{2}=q \cdot \ a_{1}=(-0.6) \cdot \ (-0.5)=\dfrac{ 3 }{ 10 }=0.3 \ \\ a_{3}=q \cdot \ a_{2}=(-0.6) \cdot \ 0.3=- \dfrac{ 9 }{ 50 }=-0.18
a4=q a3=(0.6) (0.18)=27250=0.108a_{4}=q \cdot \ a_{3}=(-0.6) \cdot \ (-0.18)=\dfrac{ 27 }{ 250 }=0.108Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby, ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlite. Ďakujeme!


Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 • Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 • Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 • Kvocient a šiesty člen
  geometric_7 Určte kvocient a šiesty člen GP, ak a1=420, a1+a2=630.
 • Kvocient a druhý člen
  geometric Určte kvocient a druhý člen GP, ak a3=-5, a2+a3=-7
 • Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 • Koeficient
  gp Určte koeficient tejto postupnosti: 7,2; 2,4; 0,8
 • Členy GP
  sequence_geo_8 Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?
 • Kvocient 11
  seq_9 Vypočítajte kvocient geometrickej postupnosti, ak súčet prvých 2 členov sa rovná 1,1, a a6=10000. Kvocient je prirodzené číslo.
 • Binárna postupnosť
  sequence_geo V geometrickej postupnosti je dané: kvocient q = 1/2 a súčet prvých šesť členov S6 = 63. Určite piaty prvok a5.
 • GP - začni od konca
  love_ap Urči prvých deväť členov postupnosti, ak a10=-8, q=-1.
 • 9 členov
  fn Urči prvých osem členov geometrickej postupnosti, ak a9=512, q=2
 • Podivná GP
  sequence_geo_4 Vypočítajte a3 GP, ak viete že q=4 a a1+a2+a3=89,25 a a4=272.
 • Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=-7.5, kvocient q=3.4. Vypočítajte a8.
 • Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 • Žatvy
  zrno V šlachtiteľskom ústave vedia, že zo 100 zŕn novej odrody získajú po žatve priemerne 2000 zŕn. Približne koľko zŕn získajú zo 100 zŕn po piatich žatvach?
 • Členy
  seq2_2 Určte deviaty člen a diferenciu AP, ak a3=4,8 a a2+a3=8.