Kvocientík 3

Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,52, a a1+a2=0,39.

Výsledok

q1 =  2
q2 =  -0.667
a1 =  0.13
b1 =  1.171

Riešenie:


Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .
Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice? Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Kvocientík
  seq2_3 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,39, a a1+a2=0,39.
 2. Kvocient a šiesty člen
  geometric_7 Určte kvocient a šiesty člen GP, ak a1=420, a1+a2=630.
 3. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 4. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 5. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 6. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 7. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 8. Kvadratická - len dosadiť
  kvadrat_2 Určte koreň kvadratickej rovnice: 3x2-4x+(-4)=0.
 9. Kvocient geometrickej
  geometricka-postupnost a1+a3=15 a1+a2+a3=21 Vypočítajte a1 a q(kvocient geometrickej postupnosti).
 10. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 11. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 12. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 13. Členy GP
  sequence_geo_8 Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?
 14. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 15. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=8. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 16. Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 17. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?