Kvocient a šiesty člen

Určte kvocient a šiesty člen GP, ak a1=420, a1+a2=630.

Výsledok

q =  0.5
a6 =  13.125

Riešenie:

a1=420 a1+a2=630 a2=630a1=630420=210 q=a2/a1=210/420=12=0.5a_{ 1 } = 420 \ \\ a_{ 1 }+a_{ 2 } = 630 \ \\ a_{ 2 } = 630 - a_{ 1 } = 630 - 420 = 210 \ \\ q = a_{ 2 }/a_{ 1 } = 210/420 = \dfrac{ 1 }{ 2 } = 0.5
a6=a1 q61=420 0.561=1058=13.125a_{ 6 } = a_{ 1 } \cdot \ q^{ 6-1 } = 420 \cdot \ 0.5^{ 6-1 } = \dfrac{ 105 }{ 8 } = 13.125Naše príklady z veľkej miery nám poslali alebo vytvorili samotní žiaci a študenti. Preto budeme veľmi radi, ak prípadne chyby ktoré ste našli, pravopisné chyby alebo preštylizovanie príkladu nám prosím pošlete. Ďakujeme!

Napíšte nám komentár ku príkladu (úlohe) a jeho riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné alebo máte iné riešenie, alebo príklad neviete vypočítať či riešenie je nesprávne...):

Zobrazujem 0 komentárov:
1st comment
Buďte prvý, kto napíše komentár!
avatar
Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 1. Kvocientík 3
  numbers3_2 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,52, a a1+a2=0,39.
 2. Kvocientík
  seq2_3 Určte kvocient a prvý člen GP, ak a3=0,39, a a1+a2=0,39.
 3. Geometrická
  math-geometric Určte tretí člen a kvocient GP, ak a2=-3, a1+a2=-2,5
 4. Z dvoch po sebe idúcich
  seq2_4 Určte kvocient GP, ak a1=-0,8 a a1+a2=0,64.
 5. Kvocient 11
  seq_9 Vypočítajte kvocient geometrickej postupnosti, ak súčet prvých 2 členov sa rovná 1,1, a a6=10000. Kvocient je prirodzené číslo.
 6. Kvocient/koeficient
  geometric_3 Aký je koeficient tejto postupnosti. 4,8; 1,2; 0,3
 7. Geometrická postupnosť 2
  exp_x Daná je geometrická postupnosť a1=5.7, kvocient q=-2.5. Vypočítajte a17.
 8. AP - ľahký príklad
  seq2_1 Určte štvrtý člen a diferenciu AP, ak a1=3,2 a a2+a3=7.
 9. Geometrická
  seq_3 Určte tretí a štvrtý člen GP, ak q=-0,6 a a1+a2=-0,2
 10. Prvý a tretí člen
  stat_1 Určte prvý a tretí člen GP, ak q=-8,a a2+a5=8176
 11. Štvrtý člen GP
  fun3_1 Určte štvrtý člen GP, ak q=4 a a1+a3=5,44
 12. Členy GP
  sequence_geo_8 Geometrická postupnosť má 10 členov. Posledné dva členy sú 2 a -1. Koľký člen je -1/16?
 13. Vložte n čísel
  archimedes_1 Medzi čísla 5 a 640 vložte toľko čísel, aby s danými číslami tvorila členmi geometrickej postupnosti a aby súčet vložených čísel bol 630.
 14. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?
 15. Druhá odmocnina
  parabola_2 Ak je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, čo je m?
 16. Diferencia AP 4
  sequence_geo_1 Vypočítaj diferenciu AP, ak a1=0,5 a a2+a3=-1,1
 17. Podivná GP
  sequence_geo_4 Vypočítajte a3 GP, ak viete že q=4 a a1+a2+a3=89,25 a a4=272.