Kvocient a třetí člen

Určete třetí člen GP, pokud a1 + a2 = 36 a a1 + a3 = 90. Vypočtěte kvocient.

Správná odpověď:

c1 =  81
c2 =  373248
q1 =  3
q2 =  -0,5

Postup správného řešení:

a+b = 36 b = qa a+c = 90 c = q b a+qa = 36 a + q2 a = 90 a = 36/(1+q) 36+q2 36=90 (1+q)  36+q2 36=90 (1+q) 36q290q54=0 36=2232 90=2325 54=233 NSD(36,90,54)=232=18  2q25q3=0  a=2;b=5;c=3 D=b24ac=5242(3)=49 D>0  q1,2=2ab±D=45±49 q1,2=45±7 q1,2=1,25±1,75 q1=3 q2=0,5 a1=36/(1+q1)=36/(1+3)=9 a2=36/(1+q2)=36/(1+(0,5))=72 c1=a1 q12=9 32=81

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.

c2=a2 a22=72 722=373248
q1=3
q2=(0,5)=0,5Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: