Přirozených 39393

Jaký je součet všech přirozených čísel menších než 100, která jsou mocninou čísla 4?

Správná odpověď:

s =  85

Postup správného řešení:

m0=40=1 m1=41=4 m2=42=16 m3=43=64 m4=44=256  m4>100 s=m0+m1+m2+m3=1+4+16+64=85Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: