Vlastností 4033

Pan O. si vymyslel dva kódy do trezoru, které po týdnu střídá. Oba kódy mají součin číslic 120. V sudý týden používá jako kód nejmenší možné číslo s touto vlastností, v lichý týden největší. V žádném kódu není číslice 1, protože tlačítko s touto číslicí mu nefunguje.

Jaký kód chrání trezor v sudých týdnech? Jaký kód chrání trezor v lichých týdnech?

Správná odpověď:

p =  0
n =  53222

Postup správného řešení:

120 = 23   3   5 120 = 3 5 8 p=358=0
n=53222Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: