Lokomotiva 4345

Lokomotiva spotřebuje při stoupání 22 kg uhlí. Při klesání a jízdě po rovině spotřebuje 10 kg. Trať je dlouhá 62 km a spotřeba uhlí na této trati byla 800 kg. Kolik km stoupání bylo na trati?

Správná odpověď:

a =  15 km

Postup správného řešení:


22a+10b = 800
a+b = 62

22·a+10·b = 800
a+b = 62

22a+10b = 800
a+b = 62

Řádek 2 - 1/22 · Řádek 1 → Řádek 2
22a+10b = 800
0.55b = 25.64


b = 25.63636364/0.54545455 = 47
a = 800-10b/22 = 800-10 · 47/22 = 15

a = 15
b = 47

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: