Číslo 21

Myslím si číslo, když vynasobim myšlené číslo třemi, od součinu odečtu 9 vydělíme číslem 4 a k podílu přičtu 4, dostanu opět myšlené číslo. Které číslo si myslím?

Správná odpověď:

x =  7

Postup správného řešení:


(3x - 9)/4 +4 = x

(3•x - 9)/4 +4 = x

x = 7

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Úroveň složitosti úkolu:

Související a podobné příklady: