Myslím 7

Myslím si číslo, přičtu ho samé k sobě, odečtu 6, potom dělím 2, přičtu 7 vynásobím 8. Vyšlo největší dvouciferné číslo, které obsahuje jen sudé číslice. O kolik je výsledek větší než myšlené číslo?

Správná odpověď:

x =  7
y =  81

Postup správného řešení:


((x+x-6)/2+7)·8=88

16x = 112


x = 112/16 = 7

x = 7

Vypočtené naší jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
y=88x=887=81Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: