Dvojciferné 6212

Myslím si číslo, pričítam ho samé k sebe, odčítam 6, potom delím 2, pričítam 7 vynásobím 8. Vyšlo najväčšie dvojciferné číslo, ktoré obsahuje len párne číslice. O koľko je výsledok väčší ako myslené číslo?

Správna odpoveď:

x =  7
y =  81

Postup správneho riešenia:


((x+x-6)/2+7)·8=88

16x = 112


x = 112/16 = 7

x = 7

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.
y=88x=887=81Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: