Pripočítania 4809

Myslím si číslo, keď vynasobím myslené číslo tromi, od súčinu odpočtu 9 vydelíme číslom 4 ak podielu pripočítania 4, dostanem opäť myslené číslo. Ktoré číslo si myslím?

Správna odpoveď:

x =  7

Postup správneho riešenia:


(3x - 9)/4 +4 = x

(3·x - 9)/4 +4 = x

x = 7


x = 7/1 = 7

x = 7

Vypočítané našou jednoduchou kalkulačkou na rovnice.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: