Myslím 7

Myslím si číslo, zväčším ho o 6. Zväčšené číslo zmenším o 12. Výsledok vynásobím číslom -2. Súčin predelím číslom -8 a dostanem číslo -4. Aké číslo si myslím?

Správna odpoveď:

x =  -10

Postup správneho riešenia:

x1=(8) (4)=32 x2=x1/(2)=32/(2)=16 x3=x2+12=(16)+12=4 x=x36=(4)6=10  ((y+6)12) (2)/(8)=4  0,25y=2,5  y=0,252,5=10  y=10Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: