Dvojnásobek 49031

Ve válci o objemu V0 je uzavřen vzduch. Teplota vzduchu je T a tlak je p0. Při udržení konstantní
teploty je nejprve vzduch pístem stlačen na šestinu objemu. Následně po velmi rychlém otevření a
zavření ventilu na válci dojde k expanzi vzduchu na dvojnásobek původního objemu tak, že nedojde
k výměně tepla mezi vzduchem a okolím. Určete:
a)Výslednou teplotu plynu po expanzi?
b) Jakou práci konal plyn při stlačení?
c) Jakou práci konal plyn při expanzi?
d) Jaká byla výsledná práce konaná plynem při celém ději?

Správná odpověď:

E =  0 J

Postup správného řešení:
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: