Stavová rovnice plynu

Tlaková nádoba obsahuje při teplotě t1 = 27°C a tlaku p1 = 4 MPa stlačený plyn. O kolik se změní jeho tlak, když poloviční množství plynu vypustíme a jeho teplota přitom poklesne na hodnotu t2 = 15°C?

Správná odpověď:

p2 =  1,92 MPa

Postup správného řešení:

t1=27°CK=27+273,16 K=300,16 K p1=4 MPa t2=15°CK=15+273,16 K=288,16 K  V2 = 2 V1  TpV = konst t1 p1   V1  = t2 p2   V2  t1 p1   V1  = t2 p2   2 V1  t1 p1  = t2 p2   2  p2=2 t1t2 p1=2 257504257204 4=9381801 MPa=1,92 MPaNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Potřebujete pomoci sčítat, zkrátít či vynásobit zlomky? Zkuste naši zlomkovou kalkulačku.
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: