Olovo

Vypočítejte teplo potřebné k roztavení předmětu z olova o hmotnosti 250g a počáteční teplotě 35°C. Olovo u normálního tlaku taje při teplotě 327°C. Hmotnostní tepelná kapacita olova c= 129 J/kg•K a hmotnostní skupenské teplo tání olova lt(t je dolní index) = 22,6 kJ/kg

Správná odpověď:

Q =  15,067 kJ

Postup správného řešení:

m=250 g kg=250:1000  kg=0,25 kg t1=35 °C t2=327 °C c=129 J/kg/K l=22,6 kJ/kg  T=t2t1=32735=292 K  Q1=m c T=0,25 129 292=9417 J Q2=l m=22,6 0,25=20113=5,65 kJ  Q=Q1/1000+Q2=9417/1000+5,65=15,067 kJNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

  Jednotky fyzikálních veličin:

  Téma:

  Úroveň náročnosti úkolu:


   
  Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

  Související a podobné příklady: