Vypočítajte 66

Vypočítajte teplo potrebné na roztavenie predmetu z olova s hmotnosťou 250g a začiatočnou teplotou 35°C. Olovo sa pri normálnom tlaku topí pri teplote 327°C. Hmotnostná tepelná kapacita olova c= 129 J/kg•K a hmotnostné skupenské teplo topenia olova lt(t je dolný index) = 22,6 kJ/kg

Správna odpoveď:

Q =  15,067 kJ

Postup správneho riešenia:

m=250 g kg=250:1000  kg=0,25 kg t1=35 °C t2=327 °C c=129 J/kg/K l=22,6 kJ/kg  T=t2t1=32735=292 K  Q1=m c T=0,25 129 292=9417 J Q2=l m=22,6 0,25=20113=5,65 kJ  Q=Q1/1000+Q2=9417/1000+5,65=15,067 kJNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálnych veličín:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úlohy:

    Súvisiace a podobné príklady: