Latentní teplo

Kolik tepla je třeba odebrat 100 g vody s teplotou 20°C, aby se ochladila na led s teplotou -18°C? Hmotnostní tepelné kapacity c (led) = 21kJ/kg / °C; c (voda) = 4,19 KJ/kg / °C a hmotnostní skupenské teplo tuhnutí vody je l = 334kJ/kg

Správná odpověď:

Q =  45,56 kJ

Postup správného řešení:

m=100 g kg=100:1000  kg=0,1 kg t1=20 °C t2=0 °C t3=18 °C  c1=2,1 kJ/kg/°C c2=4,19 kJ/kg/°C l=334 kJ/kg  Q1=m c2 (t1t2)=101 c2 (t1t2)=0,1 4,19 (200)=50419=8,38 kJ Q2=m l=101 l=0,1 334=5167=33,4 kJ Q3=m c1 (t2t3)=101 c1 (t2t3)=0,1 2,1 (0(18))=50189=3,78 kJ  Q=Q1+Q2+Q3=50419+5167+50189=50419+501670+50189=50419+1670+189=502278=45,56 kJNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: