Latentné teplo

Koľko tepla je treba odobrať 100 g vody s teplotou 20°C, aby sa ochladila na ľad s teplotou -18°C? Hmotnostné tepelné kapacity c(ľad) =2,1 kJ/kg/°C ; c(voda)=4,19 KJ/kg/°C a hmotnostné skupenské teplo tuhnutia vody je l=334kJ/kg

Správna odpoveď:

Q =  45,56 kJ

Postup správneho riešenia:

m=100 g kg=100:1000  kg=0,1 kg t1=20 °C t2=0 °C t3=18 °C  c1=2,1 kJ/kg/°C c2=4,19 kJ/kg/°C l=334 kJ/kg  Q1=m c2 (t1t2)=0,1 4,19 (200)=50419=8,38 kJ Q2=m l=0,1 334=5167=33,4 kJ Q3=m c1 (t2t3)=0,1 2,1 (0(18))=50189=3,78 kJ  Q=Q1+Q2+Q3=8,38+33,4+3,78=45,56 kJNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Zobrazujem 1 komentár:
#
Dr Math
Voda sa musí ochladiť najskôr na teplotu tuhnutia (na 0 stupňov), potom prebieha odoberaním tepla zmena na ľad, bez zmeny teploty, a následne sa ľad ochladí (rýchlejšie ako voda, lebo má nižšiu mernú tepelnú kapacitu)  na -18 stupňov.

avatarTipy na súvisiace online kalkulačky

Súvisiace a podobné príklady: