Ľad na vodu

Vypočtěte teplo potřebné k přeměně 5kg ledu s teplotou -5°C na vodu s teplotou 100°C.
c (voda) = 4200 J. Kg-1. kg-1, c (led) = 2100 J. Kg-1. kg-1. hmotnostní skupenské teplo tuhnutí vody je l = 334kJ/kg.

Vypočtěte teplo, které musí uvolnit 1kg vody, aby se proměnila na led.

Vaše odpověď:

kJ


Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky: