Ľad na vodu

Vypočtěte teplo potřebné k přeměně 5kg ledu s teplotou -5°C na vodu s teplotou 100°C.
c (voda) = 4200 J. Kg-1. kg-1, c (led) = 2100 J. Kg-1. kg-1. hmotnostní skupenské teplo tuhnutí vody je l = 334kJ/kg.

Vypočtěte teplo, které musí uvolnit 1kg vody, aby se proměnila na led.

Správná odpověď:

Q =  3822,5 kJ

Postup správného řešení:

m=5 kg t1=100 °C t2=0 °C t3=5 °C  c1=2,1 kJ/kg/°C c2=4,2 kJ/kg/°C l=334 kJ/kg  Q1=m c1 (t2t3)=5 2,1 (0(5))=2105=52,5 kJ Q2=m l=5 334=1670 kJ Q3=m c2 (t1t2)=5 4,2 (1000)=2100 kJ  Q=Q1+Q2+Q3=52,5+1670+2100=3822,5 kJNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: