Představuje 50943

Zisk, P(x), je rozdíl mezi výnosy, R(x) a náklady, C(x), takže P(x) = R(x) - C(x). Který výraz představuje P(x), jestliže R(x) = 3x3 + 2x - 1 a C(x) = x4 - x2 + 2x + 3?

Správná odpověď:

P = -x^4+3x^3+x^2-4

Postup správného řešení:

R = 3x3 + 2x  1 C = x4  x2 + 2x + 3 P = RC  P = 3x3 + 2x  1  (x4  x2 + 2x + 3) P = 3x3 + 2x  1  x4 + x2  2x  3  P=x4+3x3+x24Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady: