Co je P

PP plus P x P plus P = 160

Správná odpověď:

P =  8

Postup správného řešení:

10 P+P+P P+P=160 10P+P+PP+P=160  10 P+P+P P+P=160 P2+12P160=0  a=1;b=12;c=160 D=b24ac=12241(160)=784 D>0  P1,2=b±D2a=12±7842 P1,2=12±282 P1,2=6±14 P1=8 P2=20   Soucinovy tvar rovnice:  (P8)(P+20)=0 P>0 P=P1=8   Zkousˇka spraˊvnosti:  s=88+8 8+8=160

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.
Budeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 3 komentáře:
#
Žák
nevychází to

#
Borec007_destroyer
rád bych to pochopil,ale nechápu to

avatar

Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • V rovnici
  eq2 V rovnici 2x2 + bx-9=0 je jeden kořen x1=-3/2. Určete druhý kořen a koeficient b
 • Rovnice v podílovém tvaru
  eq1 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 • Kvadratické funkce
  eq2_fx Y=x²+4x-2 Kvadratické funkce Vypočítat a graf.
 • Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: 5x 2 +9x + q = 0
 • Stačí dosedit
  kvadrat Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 • Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 • Součin a součet kořenů
  eq222 Najděte součin a součet kořenů kvadratické rovnice x2 + 3x - 9 = 0 Aplikujte vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice.
 • Rovnice
  calculator Rovnice -2x2+bx -100 =0 má jeden kořen x1 = 12. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 • Kvadratická rovnice
  Parabola_tangent Kvadratická rovnice -4x2+bx+c=0 má kořeny x1 = 85 a x2 = -46. Vypočítejte koeficienty b a c.
 • Kv. rovnica
  eq222 Riešte rovnicu (y+5/y-3) + (y+3/y-5) =3
 • Druhá odmocnina
  parabola Pokud je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, což je m?
 • Z kolika
  eq2 Z kolika prvků je možné utvořit 120 kombinací druhé třídy?
 • Rovnice - počet kořenů
  photomath Dosaď postupně čísla/0,1,2,3/do rovnice: (x - 1)(x - 3)(x + 1) = 0 Která z nich jsou jejím řešením? Existuje ještě další číslo, které je řešením této rovnice?
 • Variace - druhé třídy
  fun řešte rovnici: V(2, x+2)=90
 • Kino 4
  cinema V kině je 1656 sedadel, v poslední řadě je 105 sedadel, v každé další je o 3 sedadla méně. Kolik je řad celkem v kině?
 • Reciproka
  parabola2 Vyřešte tuto rovnici: x + 5/x - 6 = 4/11
 • Muži, ženy a děti
  regiojet V autobuse jeli na výlet muži, ženy a děti v poměru 2:3:5. Děti platili 60 korun, dospělí 150. Kolik bylo v autobuse žen, bylo-li za autobus zaplacených 4200 korun?