Co je P

PP plus P x P plus P = 160

Výsledek

P =  8

Řešení:

10 P+P+P P+P=160  10 P+P+P P+P=160 P2+12P160=0  a=1;b=12;c=160 D=b24ac=12241(160)=784 D>0  P1,2=b±D2a=12±7842 P1,2=12±282 P1,2=6±14 P1=8 P2=20   Soucinovy tvar rovnice:  (P8)(P+20)=0P>0 P=P1=8 s=88+8 8+8=16010 \cdot \ P+P+P \cdot \ P+P = 160 \ \\ \ \\ 10 \cdot \ P+P+P \cdot \ P+P = 160 \ \\ P^2 +12P -160 = 0 \ \\ \ \\ a = 1; b = 12; c = -160 \ \\ D = b^2 - 4ac = 12^2 - 4\cdot 1 \cdot (-160) = 784 \ \\ D>0 \ \\ \ \\ P_{1,2} = \dfrac{ -b \pm \sqrt{ D } }{ 2a } = \dfrac{ -12 \pm \sqrt{ 784 } }{ 2 } \ \\ P_{1,2} = \dfrac{ -12 \pm 28 }{ 2 } \ \\ P_{1,2} = -6 \pm 14 \ \\ P_{1} = 8 \ \\ P_{2} = -20 \ \\ \ \\ \text{ Soucinovy tvar rovnice: } \ \\ (P -8) (P +20) = 0P>0 \ \\ P = P_{ 1 } = 8 \ \\ s = 88+8 \cdot \ 8+8 = 160

Výpočet overte naším kalkulátorem kvadratických rovnic.
Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!

Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 3 komentáře:
#
Žák
nevychází to

#
Borec007_destroyer
rád bych to pochopil,ale nechápu to

avatar

Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Reciproka
  parabola2 Vyřešte tuto rovnici: x + 5/x - 6 = 4/11
 2. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 9. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 3. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 4. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 5. Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 6. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 7. Trouby
  pipes_1 Železné trubky ve skladu se ukládají do vrstev tak, že roury každé vrchní vrstvy zapadají do mezer spodní vrstvy. Do kolika vrstev se uloží 100 trubek, pokud nejsvrchnější vrstva má 9 trubek? Kolik trubek má nejspodnější vrstva?
 8. Variace - druhé třídy
  fun_3 řešte rovnici: V(2, x+2)=90
 9. Kvadratická rovnice
  Parabola_tangent Kvadratická rovnice ? má kořeny x1 = 80 a x2 = 78. Vypočítejte koeficienty b a c.
 10. Soustava
  parabol_1 Vyřeš soustavu: (x+5)(y-2)=(x-1)(y+1) (x+1)(y+1)=(x+5)(y-1)
 11. Součin 9
  eq222_22 Součin dvou přirozených čísel je 323, jejich rozdíl je 2. Určete čísla.
 12. Rovnica - počet korenu
  photomath Dosaď postupně čísla /0,1,2,3/ do rovnice: (x - 1)(x - 3)(x + 1) = 0 Která z nich jsou jejím řešením? Existuje ještě další číslo, které je řešením této rovnice?
 13. Kv. rovnica
  eq222_11 Riešte rovnicu (y+5/y-3) + (y+3/y-5) =3
 14. Kino 4
  cinema_2 V kině je 1656 sedadel, v poslední řadě je 105 sedadel, v každé další je o 3 sedadla méně. Kolik je řad celkem v kině?
 15. Druhá odmocnina
  parabola_2 Pokud je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, což je m?
 16. Muži, ženy a děti
  regiojet V autobuse jeli na výlet muži, ženy a děti v poměru 2:3:5. Děti platili 60 korun, dospělí 150. Kolik bylo v autobuse žen, bylo-li za autobus zaplacených 4200 korun?
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?