Povrch kostky

Povrch kostky byl původně 216 centimetrů čtverečních. Povrch kostky se zmenšil z 216 na 54 centimetrů čtverečních. Vypočtěte, o kolik % se zmenšila hrana kostky.

Správná odpověď:

p =  50 %

Postup správného řešení:

S1=216 cm2 S2=54 cm2 a1=S1/6=216/6=6 cm a2=S2/6=54/6=3 cm p=(a1a2)/a1 100=(63)/6 100=50%Našel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


avatar
Tipy na související online kalkulačky
Naše kalkulačka pro výpočet procent Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s procenty.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Související a podobné příklady:

 • Krychle
  cubes Objem krychle je 216 cm3. Vypočtěte povrch.
 • Krychle 46
  cube_shield Krychle má povrch 216 dm2. Vypočítejte: a) obsah jedné stěny, b) délku hrany, c) objem krychle.
 • Urči objem 2
  krychle Urči objem a povrch krychle, jestliže znáš délku její tělesové úhlopříčky u = 216 cm
 • Povrch kostky
  cube Určete, o kolik procent se zmenší povrch kostky, pokud povrch každé její stěny zmenšíme o 12%.
 • O kolik 6
  cubes O kolik procent se zvětší a) povrch b) objem krychle jestliže se hrana krychle zvětší o 25%?
 • Krychle - stěna
  cubes Vypočtěte tělesových úhlopříčku kostky, pokud víte, že povrch jedné její stěny se rovná 36 centimetrů čtverečních. Prosím, vypočítejte její objem.
 • Krychle - obsah
  squares Určete, o kolik procent se zmenší povrch kostky, pokud povrch jeho stěny zmenšíme o 25%.
 • Hrana krychle
  cubes Určete hranu krychle, jestliže její povrch se rovná 37,5 centimetrů čtverečních.
 • Kvádr 38
  cuboid Kvádr má objem 250 cm3, povrch 250 cm2 a jednu stranu 5cm. Jak vypočítám zbývající strany?
 • Stěnová úhlopříčka
  cube Vypočítejte délku stěnové úhlopříčky krychle, jejíž povrch se rovná 384 centimetrů čtverečních.
 • Krychle - povrch
  cube Stěna kostky má obsah 99 cm čtverečních. Povrch kostky je kolik cm čtverečních?
 • Stěna kostky
  kocka Stěna první kostky má obsah 400 mm2. Druhá kostka má povrch 80% povrchu první kostky. Určitě délku hrany x druhé kostky.
 • Dřevěná
  cube_shield Dřevěná nádoba tvaru krychle má uvnitř pokrýt plechem. Venkovni hrana nádoby je 54cm. Hrubky stěny je 25 mm. Nádoba nemá víko. Vypočtěte. Kolik plechu bude nutné na její pokryti?
 • Zmenšení krychle 2
  cubes Vypočtěte, o kolik % se zmenší povrch krychle, zmenší-li se délka všech hran o 10%.
 • Pyramida
  The_Great_Pyramid Kolik 50cm x 32cm x 30cm cihel potřebujeme na postavení 272m x 272m x 278m pyramidy?
 • Krychle
  cubes Vypočtěte povrch kostky, která je sestavena ze 64 malých kostek s délkou hran 1cm.
 • Zvětšení krychle
  krychle O kolik procent se zvětší objem a povrch krychle, zvětšíme-li její hranu o 56%.