Traktor 10

Auto jedoucí rychlostí 70km/h předjede traktor jedoucí 25km/h. Řidič automobilu potřebuje na záchod a ví, že mu to bude trvat 3 min. Kolik kilometrů musí auto ujet aby ho traktor nepředjel?

Správná odpověď:

s =  1,9444 km

Postup správného řešení:

v1=70 km/h v2=25 km/h  t=3 min h=3:60  h=0,05 h  s1=s2  v2 (x+t)=v1 x 25 (x+0,05)=70 x  45x=1,25  x=451,25=0,02777778  x=3610,027778  s1=v2 (x+t)=25 (0,0278+0,05)=18351,9444 km s2=v1 x=70 0,0278=18351,9444 km  s=s1=1,9444=1,9444 kmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: