Sousedními 12971

Řidič autobusu trasu mezi dvěma sousedními vesnicemi jezdí průměrnou rychlostí 70 kilometrů za hodinu a cesta mu trvá 1/2hodiny. Jakou rychlostí musí jít, když má 10 minut měskání a do sousední vesnice chce přijít na čas?

Správná odpověď:

v2 =  105 km/h

Postup správného řešení:

v1=70 km/h t=1/2=21=0,5 h  s=v1 t=70 0,5=35 km  t2=t10/60=0,510/60=310,3333 h  v2=s/t2=35/0,3333=105 km/hNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Téma:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: