Turista

Turista ujede 5 km dlouhý úsek za 3 h. Část cesty jede rychlostí 0,8 m/s a druhou část rychlostí 0,4 m/s. Vypočítejte délku první a druhé části cesty.

Správná odpověď:

a =  1,36 km
b =  3,64 km

Postup správného řešení:

s=5 km t=3 h v1=0,8 m/s km/h=0,8 3,6  km/h=2,88 km/h v2=0,4 m/s km/h=0,4 3,6  km/h=1,44 km/h  s=a+b a=v1 t1 b=v2 t2 t=t1+t2  s=v1 t1+v2 (tt1) 5=2,88 t1+1,44 (3t1)  1,44t1=0,68  t1=36170,472222  a=v1 t1=2,88 0,4722=1,36 km
b=sa=51,36=3,64 kmNašel si chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.avatarTipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?
Chcete proměnit jednotku rychlosti?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

Související a podobné příklady: