Turista 25

Turista prejde 5 km dlhý úsek za 3 h. Časť cesty ide rýchlosťou 0,8 m/s a druhú časť rýchlosťou 0,4 m/s. Vypočítajte dĺžku prvej a druhej časti cesty.

Správna odpoveď:

a =  1,36 km
b =  3,64 km

Postup správneho riešenia:

s=5 km t=3 h v1=0,8 m/s km/h=0,8 3,6  km/h=2,88 km/h v2=0,4 m/s km/h=0,4 3,6  km/h=1,44 km/h  s=a+b a=v1 t1 b=v2 t2 t=t1+t2  s=v1 t1+v2 (tt1) 5=2,88 t1+1,44 (3t1)  1,44t1=0,68  t1=36170,472222  a=v1 t1=2,88 0,4722=1,36 km
b=sa=51,36=3,64 kmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Chcete premeniť jednotku rýchlosti?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: