Petko 5945

Petko a Lenka mají spolu 2krát více let než Jana. Jana má 8 let. Petko má o 2 roky víc než Lenka. Kolik let má Lenka? Kolik let má Petko?

Správná odpověď:

L =  7
P =  9

Postup správného řešení:


P+L = 2 · 8
P = 2 + L

L+P = 16
L-P = -2

Řádek 2 - Řádek 1 → Řádek 2
L+P = 16
-2P = -18


P = -18/-2 = 9
L = 16-P = 16-9 = 7

L = 7
P = 9

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: