Vypočítejte 65924

Vypočítejte objem válce, jehož podstava má průměr d = 22 cm a jeho výška je 1,7 dm.

Správná odpověď:

V =  6,4623 dm3

Postup správného řešení:

d=22 cm dm=22:10  dm=2,2 dm h=1,7 dm  r=d/2=2,2/2=1011=1,1 dm  S1=π r2=3,1416 1,123,8013 dm2  V=S1 h=3,8013 1,7=6,4623 dm3Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Víte objem a jednotku objemu a chcete proměnit jednotku objemu?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: