Sestroj

Sestroj rovnoběžník (kosodélník) ABCD, |AB|= 4 cm alfa=30° |BD|= 5 cm.

Správná odpověď:

n =  0Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Zobrazuji 2 komentáře:
Dr Math
postup:
1. nakreslíme usecku AB
2. úhel ABX = alfa = 30°
2. kruznice k1(B; r=|BD| = 5 cm)
3. D je průnik ramene úhlu BX ak1
4. bodem D vedeme rovnoběžku DY se stranou AB
5. kruznice k2(D; r=|AB| = 4 cm)
6. C je průnik k2 a přímky DY
7. spojíme body ABCD do kosodlužníka

2 roky  1 Like
Viki
a=b=4cm,|AC|=e=5cm,alfa=60°

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: