(neekvivalence) 69034

Napiš funkci logická neshoda – výlučný součet (neekvivalence) F = A ⊕ B (EXL –OR) jiným zápisem a nakresli karnaughovu mapu. Pomocí prvků NAND realizuj uvedenou funkci máš-li k dispozici pouze proměnné A a B

Správná odpověď:

F = X'Y + XY'

Postup správného řešení:

X Y F 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0  F = (X+Y)(X+Y) F=XY+XYNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Téma:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: