Znázorněno 74304

Rafael má tři čtverce. První čtverec má délku strany 2 cm. Druhý čtverec má délku strany 4 cm a jeho vrchol je umístěn ve středu prvního čtverce. Poslední čtverec má délku strany 6 cm a jeho vrchol je umístěn ve středu druhého čtverce, jak je znázorněno na obrázku. Jaká je plocha postavy?

Správná odpověď:

S =  51 cm2

Postup správného řešení:

a=2 cm b=4 cm c=6 cm2  S1=a2=22=4 cm2 S2=b2=42=16 cm2 S3=c2=62=36 cm2  S=S1+S2+S3S1/4S2/4=4+16+364/416/4=51 cm2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: