Čtverec

Čtverec na obrázku má délku strany a = 20 cm. Obvodové oblouky mají středy ve vrcholech čtverce. Vypočítejte obsah vybarveného útvaru. Vyjádři obsah pomocí strany a.

Správná odpověď:

S1 =  242,9204 cm2
S2 =  200 cm2

Postup správného řešení:

a=20 cm S=a2=202=400 cm2 r=a/2=20/2=10 cm K=π r2=3,1416 102314,1593 cm2  S1=S2 K/4=4002 314,1593/4=242,9204 cm2
O=4SK=4400314,159321,4602 cm2 S2=S12 O=242,92042 21,4602=200 cm2Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.


K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: