Kniha 10

Monika chce začít číst knihu. Spočítala si, že pokud přečte každý den přesně 14 stránek, potrvá četba knihy o jeden déle, než kdyby každý den přečetla právě 16 stránek. Vypočtěte, kolik stran má kniha. Určete, kolik dní by monice trvalou přečíst celou knihu, kdyby každý den přečetla právě 14stránek.

Správná odpověď:

d =  8
n =  112

Postup správného řešení:


n = 14d
n = 16(d-1)

n = 14·d
n = 16·(d-1)

14d-n = 0
16d-n = 16

Pivot: Řádek 1 ↔ Řádek 2
16d-n = 16
14d-n = 0

Řádek 2 - 14/16 · Řádek 1 → Řádek 2
16d-n = 16
-0,13n = -14


n = -14/-0,125 = 112
d = 16+n/16 = 16+112/16 = 8

d = 8
n = 112

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic?
Chcete proměnit jednotky času, např. hodiny na minuty?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: