Vypočítajte 7496

Monika chce začať čítať knihu. Spočítala si, že pokiaľ prečíta každý deň presne 14 stránok, potrvá čítanie knihy o jeden dlhšie, než keby každý deň prečítalo práve 16 stránok. Vypočítajte, koľko strán má kniha. Určite, koľko dní by monike trvalo prečítali celú knihu, keby každý deň prečítala práve 14stránok.

Správna odpoveď:

d =  8
n =  112

Postup správneho riešenia:


n = 14d
n = 16(d-1)

n = 14·d
n = 16·(d-1)

14d-n = 0
16d-n = 16

Pivot: Riadok 1 ↔ Riadok 2
16d-n = 16
14d-n = 0

Riadok 2 - 14/16 · Riadok 1 → Riadok 2
16d-n = 16
-0,13n = -14


n = -14/-0,125 = 112
d = 16+n/16 = 16+112/16 = 8

d = 8
n = 112

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: